مقالات علمی


آزادی انسان از -دیدگاه اسلام

605KB
Download

آزادی های انسان از دیدگاه اسلام عربی

345KB
Download

اساس القضاة انگلیسی

157KB
Download

الأخوة الإسلامیة

157KB
Download

بررسی اساس القضات

798KB
Download

پول پلاستیکی انگلیسی

116KB
Download

جدول کشورها در استفاده از پول پلاستیکی

173KB
Download

دیدگاه ها پیرامون دموکراسی

530KB
Download

دیدگاه ها پیرامون دموکراسی انگلیسی

195KB
Download

آغاز مجله رسمی پوهنتون سلام کندز

163KB
Download

معرفی برخی از ارز های مشهور دنیا

764KB
Download

بازار ارز

966KB
Download

پول پلاستیکی

528KB
Download

Foreign Exchange Market

199KB
Download

اخوت اسلامی مکلفیت شرعی و ضرورت اجتماعی

673KB
Download


location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز