کنفرانس معرفی توتل استیشن و کاربرد آن

کنفرانس معرفی توتل استیشن و کاربرد آن

دانشکده انجنیری دانشگاه سـلام شعبه کندز بروز چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر مورخ 17 میزان 1398 کنفرانس را تحت عنوان کنفرانس معرفی توتل استیشن و کاربرد آن با حضورداشت هیئت علمی این دانشکده و محصلین آن برگزار نمود. کنفرانس با گردانندگی محترم محمد وفا محصل سمستر پنجم دانشکده انجنیری آغاز شد. نخست محترم زلمی ابراهیمی محصل این دانشکده با تلاوت آیات قرآن عظیم الشأن برنامه را افتتاح نمود سپس محترم سحر گل ساحل با سخنان مقدماتی خویش روی سروی، کاربرد توتل استیشن و معرفی بعضی از اجزای سروی پرداختند؛ متعاقبا محترم نجم الدین واثق استاد دانشکده انجنیری کنفرانس معرفی توتل استیشن و کاربرد آن ارائه نمودند که کاربرد های عمده توتل استیشن و میتود های استفاده آن را به سمع محصلین عزیز رساندند و برنامه با پرسش و پاسخ میان محصلین و استاد ارائه کننده به پایان رسید.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز