مجلس اداری پوهنتون سلام-کندز


location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز