کنفرانس علمی روش جستجوی منابع انترنتی در تحقیقات علمی

کنفرانس علمی روش جستجوی منابع انترنتی در تحقیقات علمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه سلام شعبه کندز کنفرانس را تحت عنوان روش جستجوی منابع انترنتی در تحقیقات علمی بروز دوشبنه ساعت 10:30 قبل از ظهر مورخ13 عقرب 1398 برای محصلین اناث برگزار نمود. برنامه با تلاوت آیات قرآن عظیم الشأن توسط محترمه لبیبه محصل این دانشکده افتتاح شد سپس محترم عبدالسلام سائح رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخنان مقدماتی را ایراد نمودند و در لابلای سخنان شان به تشویق و ترغیب دانشجویان برای حصول علم و دانش پرداختند؛ متعاقبا محترم عبیدالله عبید استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ضمن معرفی سایت های دارای کتب، مقالات، و پایان نامه ها به زبان های ملی و بین المللی و چگونگی استفاده از آن پرداخته و عملا روش دسترسی به منابع انترنتی را برای دانشجویان اشتراک کننده رهنمایی کردند. و برنامه بعد از پرسش و پاسخ میان دانشجویان و استاد ارائه کننده به پایان رسید.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز