قاچاق مقدار 5 کیلوگرام مواد مخدر دریک موترنوع کرولا

محکمه تمثیلی را تحت عنوان " قاچاق مقدار 5 کیلوگرام مواد مخدر دریک موترنوع کرولا "

پوهنځی شرعیات به سلسله فعالیت های علمی در بخش توسعه استعداد وبلند بردن ظرفیت محصلان دیپارتمنت فقه وقانون با تاسی ازاهداف، مرامنامه وپلان عملیاتی خویش به تاریخ1398 /9/4 محکمه تمثیلی را تحت عنوان " قاچاق مقدار 5 کیلوگرام مواد مخدر دریک موترنوع کرولا " برای محصلان سمستر هشتم اناث فقه وقانون خویش بر گزار نمود که درنتیجه برگزاری محکمه تمثیلی روند کشف جرم وجمع آوری ادله اثباتیه ، نحوه رسیده گی ، تحقیق وسرانجام اجرای حکم محکمه ، چگونگی ترتیب صورت دعوی ورفع آن ...... ونیز معیار های برگزاری محاکمه عادلانه را تحت اشراف استاد احمد شاه عرب زاده ؛ یکتن از استادان دیپارتمنت فقه وقانون این دانشکده برگزار نمود . درین برنامه به تعداد 55 نفر محصلان سمستر های دوم ، سوم، پنجم اناث اشتراک نموده بودند. قابل ذکر است که بر گزاری همچو محاکم توسط خود محصلان با اشراف اساتید حایز اهمیت بوده ودرامر تطبیق دروس نظری حایز اهمیت است, دیپارتمنت فقه وقانون متعهد به استمرا این چنین فعالیت ها به طور وسیع ترآن می باشد.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز