بررسی منازعات افغانستان و پاکستان

بررسی منازعات افغانستان و پاکستان

به روز سه شنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر مورخ 28/8/1398 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه سلام شعبه کندز کنفرانس را تحت عنوان بررسی منازعات افغانستان و پاکستان برگزار نمود. این برنامه با گردانندگی محترم محمد اسماعیل رحمانی دانشجوی بخش علوم سیاسی و تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری صاحب عبدال ملنگ سعیدی دانشجوی بخش علوم سیاسی آغاز شد. سپس محترم استاد عبدالسلام سائح رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخنان مقدماتی خویش را ایراد نمودند؛ متعاقباً محترم استاد ذبیح الله ظریف استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیرامون موضوع منازعات میان دو کشور به صورت تفصیلی بحث نموده و بعد از پرسش و پاسخ اشتراک کننده گان، کنفرانس با دعائیه خاتمه یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز