برنامه¬ی امضاء تفاهم نامه با تعدادی از ادارات خدمات ملکی

برنامه¬ی امضاء تفاهم نامه با تعدادی از ادارات خدمات ملکی

پوهنتون سلام شعبه کندز، به منظور توسعه­ی علمی، ارتقای سطح همکاری­های اکادمیک و بهره­گیری بهینه از امکانات در دسترسِ ادارات خدمات ملکی در جهت تحقق اهداف مشترک طرفین، بروز چهار شنبه مورخ 13 قوس سال روان، نشست اکادمیکی را در تالار ولایت کندز با همکاری مقام محترم ولایت سازماندهی نمود که در آن رئسای محترم ادارات مختلف خدمات ملکی، کارمندان محترم ولایت کندز، هیئت رهبری و شماری از اساتید پوهنتون سلام شعبه کندز حضور داشتند. هدف از سازماندهی این نشست، امضای تفاهم نامه همکاری متقابل با ادارات خدمات ملکی ذیربط، کسب همکاری های مقام ولایت و توجه بیشتر آن مقام به نهاد های تحصیلی و اکادمیک بوده است.
این نشست  با گردانندگی محترم عبدالبصیر وهاج (آمر ارتقای کیفیت) مقام ولایت آغاز گردید و با تلاوتِ آیاتی از قرآن الکریم به وسیله­ی محترم قاری صاحب فتح الدین قریشی منور ساخته شد. سپس جناب (حشمت الله رحیمی عرضبیگی) معاون و سرپرست مقام محترم ولایت رشته­ی سخن را به دست گرفته پیرامون اهمیت نهاد های تحصیلی صحبت کردند و از کارکردها، فعالیت های علمی و عرضه­ی خدمات تحصیلی معیاری پوهنتون سلام شعبه کندز قدردانی نموده، وعده­ی همکاری بیش­تر را با نهاد های علمی و تحصیلی کردند. پس از آن محترم دکتور سمیع الله دانشیار، رییس پوهنتون سلام شعبه کندز در رابطه به امضای این تفاهم نامه ها و همکاری های متقابل میان پوهنتون سلام شعبه کندز و ادارات محترم خدمات ملکی، صحبت های مختصری را ایراد فرمودند.
در اخیر، تفاهم­نامه­­ی همکاری های علمی و اکادمیک با ادارات ذیل در حضور داشت معاون و سرپرست محترم مقام ولایت کندز به امضا رسید.

  • ریاست شهرداری کندز
  • ریاست مستوفیت
  • ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت کندز
  • ریاست عدلیه
  • ریاست اراضی و شهرسازی
  • ریاست کمسیون حقوق بشر
  • ریاست حوزه دریایی آمو
  • ریاست د افغانستان بانک زون شمالشرق
  • ریاست انکشاف دهات
  • دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مقیم زون شمالشرق

بر اساس متن این تفاهمنامه محصلین پوهنحی های چهارگانه پوهنتون سلام شعبه کندز در ریاست های فوق الذکر در اوقات رسمیات بر اساس برنامه از قبل طراحی شده می توانند حضور به رسانند، کارهای عملی نمایند و از تجارب مأمورین خدمات ملکی بیاموزند. همچنان کارمندان ادارات فوق الذکر نیز بخاطر رشد استعداد ها و کسب تحصیلات عالی با 60% تخفیف در این پوهنتون ادامه تحصیل نمایند.
در پایان، جناب محترم مولوی صاحب عبیدالله نظری، رییس پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام شعبه کندز، با قرائت دعائیه­ی این مجلس را خاتمه بخشیدند.   location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز