شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی برای دانشجویان طبقه¬ی اناث

شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی برای دانشجویان طبقه¬ی اناث

سمینار علمی تحت عنوان شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی برای دانشجویان طبقه¬ی اناث پوهنځی¬های چهارگانه¬، به روز چهارشنبه مورخ 29 ماه جاری در تالار کنفرانس¬های پوهنتون برگزار گردید. این سمینار علمی که به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه ادامه پیدا کرد، هدفِ آن بلند بردن ظرفیت¬ها و توانایی¬های¬ دانشجویان در زمینه¬ی نگارش مقالات علمی و آشنایی بیش¬ترِ آنان به ساختارِ علمی مقالات خوانده شده است. این برنامه¬ی علمی با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط محترمه مرسل یک تن از دانشجویان پوهنځی اقتصاد، شروع گردید و پس از آن گرداننده¬ی برنامه، محترم محمد آصف نیامان پیرامون موضوع صحبت¬های مختصری را ارایه کرده و سپس از عبدالله "هاتف" مسئول مرکز تحقیقات علمی پوهنتون رجا کردند تا به جایگاه آمده و سمینار علمی را به حضور اشتراک کنندگان ارایه کنند. در پایان، به سوالات و پیشنهاداتی¬که توسط برخی از دانشجویان عزیز مطرح شد، پاسخ¬های مناسب و قانع¬کننده ارایه گردید؛ سپس از محترم عبدالمومن نوری معاون علمی پوهنتون تقاضا گردید تا به جایگاه آمده، صحبت¬های رهنمودی خویش را ایراد فرمایند و برنامه را نیز با دعائیه¬ی، خاتمه بخشند. در این سمینار که حدود (50) تن از دانشجویان پوهنتون از هر چهار پوهنځی اشتراک نموده بودند، یک نقل از مقاله¬ی علمی تحت عنوان "شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی" را به¬دست آوردند تا بر اساس رهنمود-های آن، مقالات علمی خویش را تنظیم کنند.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز