لیسانس در پوهنتون سلام

نقش ارزیابی های اصلاحی در پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی

برگزار کننده: مدیریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون سلام-کندز
زمان: 17 سنبله 1398
براساس نیازمندیهای اکادمیک و تقویه فرهنگ اعتباردهی در دانشگاه سلام شعبه کندز، سیمینار نقش ارزیابی های اصلاحی در پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای استادان دایر گردید، که در این سیمینار دوکتور سمیع الله دانشیار رئیس پوهنتون سلام شعبه کندز روی موضوعاتی چون؛ اهمیت پروسه ارتقای کیفیت و نقش ارزیابی های اصلاحی در این پروسه بحث مفصل نموده و در حاشیه سخنان خود چنین گفت: «اگر میخواهیم بحیث یک نهاد اکادمیک به پیش برویم، باید خط و سیر پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت را تعقیب نمائیم»  و سپس استاد محمد آصف نیامان مسئول ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون فرایند ارزیابی های اصلاحی را تشریح نموده و نمونه فارمت های ارزیابی و نحوه ارایه گزارش از نتایج ارزیابی های اصلاحی را برای استادان آموزش داد.
این سمینار با اشتراک استادان دانشکده های حقوق، اقتصاد، انجنیری و شرعیات از طبقه ذکور و اناث با گردانندگی استاد عبدالله هاتف مسئول مرکز تحقیقات پوهنتون، ساعت 2:00 بعد از ظهر آغاز گردید و ساعت 3:30 بعد از ظهر خاتمه یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز