تاریخچه پوهنتون سلام فرع کندز


بسم الله الرحمن الرحیم


پوهنتون سلام فرع کندز توسط شماری از استادان مؤمن و هدفمند که در پوهنتون های مختلف داخل و خارج کشور به کار تدریس مصروف بوده اند، تهداب گذاری شده است. پوهنتون سلام فرع کندز،  که در عرصه ها و بخش های گوناگون، به منظور خدمت به میهن عزیز، تربیت سالم نسل جوان و بلند نمودن پرچم آگاهی و دانش، فعالیت نی کند که در سال 1390 ه ش تاسیس شد و دارای چهار پوهنځی :

شرعیات :

  • فقه و قانون
  • تعلیمات اسلامی

اقتصاد

  • اداره و تجارت

حقوق:

  • قضاء و څارنوالی
  • اداری و دیپلوماسی

انجنیری:

  • ساختمانی(سیول)

پوهنتون سلام فرع کندز، از طریق پوهنځی های نام برده، نسلی را تربیت و به جامعه تقدیم می دارد، که در کنار برخوردار شدن از تحصیلات عالی معیاری، با اخلاق و عادات اسلامی، ملی و مهارتهای علمی و تکنالوژی عصر نوین مسلح باشند، تا در آینده، بتوانند در بازسازی کشور نقش سازنده و مثبت بازی نمایند.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز