تشریح پلان استراتژیک پوهنتون برای کادر علمی و کارمندان اداری

تشریح پلان استراتژیک پوهنتون برای کادر علمی و کارمندان اداری

برنامه مذکور راس ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر با تلاوت زیبای قاری صاحب فتح الدین قریشی آغاز گردید، سپس استاد عبدالله هاتف اهمیت مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک را در نهادها بیان نمود و پلان استراتژیک را نقش راه آینده سازمانها قلمداد نمود. متعاقباً استاد محمد آصف نیامان رشته سخن را در دست گرفته و به حاضرین برنامه خاطر نشان ساخت که پلان استراتژیک در صدر معیارهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی قرار دارد و همچنان مراحل تدوین پلان را در پوهنتون سلام بگونه واضح بیان نمود. در اخیر استاد مومن نوری به تشریح پلان استراتژیک پرداخت، طوری که هر بخش را به شکل مفصل توضیح داده و حاضرین نیز ابراز نظر نمودند. همچنان اعضای حاضر در برنامه اوراق حاضری را خانه پری نموده و عده ای نیز نظریات شانرا در فورمه های نظرخواهی درج نمودند و برنامه راس ساعت 3:00 بجه بعد از ظهر خاتمه یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز