پوهنځی انجنیری دیپارتمنت سیول ساختمانی

انجینیری ساختمانی یك رشته تخصصی و مسلکی انجنیری بوده که  با دیزاین اعمار ساختمان و حفظ ومراقبت زیر بنا ها سرو كار داشته و خدمات عام المنفعه شامل ساختمان های تعمیراتی تجارتی و صنعتی، سركها، میدان های هوایی، پل ها، راه آهن، كانالها، بند ها، بندر ها، ساختمان تونل ها و امور محیط زیست مانند (دستگاه تصفیه آب و فاضلاب، شبکه جمع آوری فاضلاب، شبکه آبرسانی و آبیاری) وغیره را ارایه می نماید. دیپارتمنت انجینیری سیول (ساختمانی) بحیث یک رشتۀ پوهنځی انجنیری در پوهنتون سلام فرع کندز در سال 1392 هجری شمسی تاسیس گردیده و همواره با امکانات دست داشتۀ خویش در خدمت دانشجویان بوده و تا کنون سه دوره فارغ داده است.
کریکولم موجود دیپارتمنت انجینیری سیول (ساختمانی) بازنگری شده و یک کریکولم معیاری وطبق نیاز جامعه درساحه ساختمانی انجینیری میباشد. دراین کریکولم 165 کریدات در هشت سمستر همراه با دو ماه دوره کارهای عملی در پروژه ها شامل می باشد. مفردات هر مضمون مطابق ضرورت انجینیری ساختمانی در بخش اکادمیک تهیه شده و درشروع هر سمستر به استاد مربوطه مضمون داده می شود. استاد مکلف است، تا دروس خویش را مطابق مفردات مضمون پیش ببرد. برای تدریس و تطبیق این کریکولم، دیپارتمنت سیول (ساختمانی) پوهنځی انجینیری، اعضای کادر علمی دارد.
دیپارتمنت سیول (ساختمانی) پوهنځی انجینیری سعی می نماید که روش بهتری را برای تدریس انتخاب نمایند تا جوابگوی نیازمندیهای جامعه و مسایل مهم مانند جهانی شدن، انكشاف  تكنالو‍ژی، حل مسایل در سرحدات رشتوی و غیره باشد. تغییراتی كه در مسلك ساختمانی انجینیری  آورده می شود، باید در آن صحت، رفاه و مسایل مصونیت مردم در نظر گرفته شود.  
فارغین دیپارتمنت ساختمانی پوهنځی انجینیری برای تخصص می توانند كه در یكی از رشته های ذیل انجینیری تحصیل نمایند:
1.     انجینیری دیزاین ساختمانی ها (Structural Design Engineering )
2.     مدیریت انجینیری ساختمانی (Construction management Engineering )
3.     انجینیری سرک سازی و ترانسپورتیشن (Transportation Engineering )
این پوهنحی دارای (18) استاد ماستر و لیسانس و (121) محصل در چهار صنف میباشد.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز