تقدیر از استادان، کارمندان و دانشجویان برتر دانشگاه سلام شعبۀ کندز در دشت آبدان

تقدیر از استادان، کارمندان و دانشجویان برتر دانشگاه سلام شعبۀ کندز در دشت آبدان

تقدیر از استادان، کارمندان و دانشجویان برتر دانشگاه سلام شعبۀ کندز در دشت آبدان

روز پنجشنبه مؤرخ 8/1/1398 هـ ش دانشگاه سلام شعبۀ کندز محفل با شکوهی را جهت تقدیر از استادان، کارمندان و دانشجویان برتر برگزار نمود. راه اندازی برنامه در ضمن سیر علمی به شکوه و زیبایی آن افزوده بود؛ تمام کارمندان، جمعی از استادان و دانشجویان برتر سمستر بهاری (اول نمره ها، دوم نمره ها و سوم نمره ها) از 9:30 صبح الی 3:30 عصر را روی فرش سبز طبیعت و زیر چتر آسمان کبود با استفاده از خوبی های فصل بهار در گوشه ای از دشت آبدان سپری نمودند. برنامه با گردانندگی محترم استاد عبد البصیر وهاج و تلاوت محترم قاری محمد یوسف –یک تن از نخبگان دانشکدۀ انجنیری دانشگاه سلام کندز- آغاز گردید، سپس محترم دکتور سمیع الله دانشیار –رئیس دانشگاه سلام شعبۀ کندز- پیرامون مکلفیت دانشگاه ها در جامعه صحبت نمود. بعداً محترم قاری محمد یاسین مظفری – استاد دانشگاه سلام شعبۀ کندز- غزلی را در وصف بهار و زیبایی طبیعت از نبشته های استاد عماد الدین راقم دکلمه نمود و شعری را در رابطه به رحله در موسم بهار از نقیب الله ابراهیمی زمزمه نمود و قسمت اول برنامه با اهدای تقدیرنامه های استادان و کارمندان موفق و اعطای تحسین نامه های دانشجویان برتر پایان یافت. سپس تمام مشارکین در تیم های ورزشی مورد علاقۀ خویش تنظیم شده به ورزش و تفریح پرداختند و بعد از صرف طعام چاشت و اقامۀ نماز ظهر محترم مولوی عبید الله نظری –رئیس دانشکدۀ شرعیات دانشگاه سلام – پیرامون اسباب نجات بشریت در دنیا و آخرت در روشنی سورۀ مبارکۀ عصر مختصرا صحبت نمود و برنامه با تفریح آزاد و دعائیه پایان یافتlocation_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز