محفل تقدیر از دانشجویان ممتاز سال 1397 هـ ش

محفل تقدیر از دانشجویان ممتاز سال 1397 هـ ش


روز سه شنبه مؤرخ 10/7/1397 پوهنتون سلام فرع کندز طی محفل با شکوهی از دانشجویان ممتاز سال 1397 خویش تقدیر نمود که نخبگان دانکشده ها و جمعی از استادان و مهمانان در آن حضور داشتند.

این برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر با گردانندگی محترم عبد الحمید افرند –عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه سلام- و تلاوت محترم قاری محمد یوسف – دوم نمرۀ سمستر چهارم دانشکدۀ انجنیری پوهنتون سلام کندز- آغاز گردید سپس محترم دکتور سمیع الله دانشیار –رئیس دانشگاه سلام فرع کندز به صحبت پرداخته گفت: یکی از اهداف بزرگ دانشگاه سلام، تربیۀ کادرها وتقدیم جوانان با هدف و توانمند به جامعه است و برای این هدف تمام توان خود را به خرچ میدهد؛ چون باور داریم که برای حل مشکلات افغانستان تنها نخبگان واقعی که نه تنها در محوطۀ دانشگاه و صنوف درسی بلکه در تمام میادین در قول و عمل نخبه اند و در قبال دین، میهن و ملت احساس مسؤولیت میکنند؛ راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

بناءً کسانیکه در خلال سالهای تحصیلی زحمت میکشند و در درجات بالای صنفی قرار میگیرند، شایسته است از آنان تقدیر بجای آمده و مورد تشویق و ترغیب بیشتر قرار گیرند، تا در آینده ها از توانمندیهای خویش به نفع دین و میهن بیشتر استفاده نمایند؛ چون تردیدی نیست که تشویق در کارهای خیر، اعتماد به نفس انسان را افزایش داده و سعی و تلاش آدمی را دو چند میسازد.

به تعقیب آن، محترم مولوی عبید الله نظری –استاد پوهنتون سلام- اندرزهایی داشتند و تحسین نامه های نخبگان هر دانشکده توسط استادان شان تقدیم گردید و محفل با دعائیۀ محترم مولوی محمد نعیم مظفری –یکتن از نخبگان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه سلام پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز