محفل تقدیر از دانشجویان ممتاز سال 1398 هـ ش

محفل تقدیر از دانشجویان ممتاز سال 1398 هـ ش

روز دوشنبه مؤرخ 22/7/1398 دانشگاه سلام شعبه کندز طی محفل با شکوهی از استادان برتر و دانشجویان ممتاز سمسترهای بهاری خویش با حضورداشت دکتور سمیع الله دانشیار رئیس پوهنتون سلام شعبه کندز و معاونین محترم شان تقدیر نمود که نخبگان دانشکده ها و جمعی از استادان و مهمانان نیز در آن حضور داشتند.
این برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر با گردانندگی محترم شکرالله اسدی –عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه سلام- و تلاوت محترم قاری صاحب محمد یاسین مظفری – عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه سلام شعبه کندز- آغاز گردید سپس محترم دکتور سمیع الله دانشیار –رئیس دانشگاه سلام شعبه کندز در رابطه به اهمیت تشویق افراد سازمانی، ترغیب محصلین برتر، اثرات تشویق و ترغیب بالای افزایش انگیزش در نهاد های تحصیلی و رسالت جوانان مسلمان با درنظر داشت شرائط موجود کشور ایراد سخن نمودند.
به تعقیب آن، تقدیر نامه های استادان برتر توسط دکتور سمیع الله دانشیار، معاونین محترم شان و کادر علمی دانشگاه تفویض گردید و تحسین نامه های دانشجویان ممتاز دانشکده های چهارگانه توسط استادان شان تقدیم شد و محفل با دعائیۀ محترم مولوی صاحب برهان الدین برهانی – یکی از استادان ورزیده دانشکده شرعیات دانشگاه سلام پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز