شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی

شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی

مرکز تحقیقات علمی پوهنتون سلام شعبه کندز، سمینار علمی را تحت عنوان "شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی" به روز پنجشنبه مورخ 18 ماه جاری در تالار کنفرانس¬های پوهنتون برگزار نمود. هدف از تدویر این سمینار علمی، بلند بردن ظرفیت استادان فرزانه¬ی پوهنحی¬های چهارگانه در زمینه¬ی نگارش مقالات علمی و آشنایی بیش¬ترِ آنان به ساختارِ علمی مقالات بوده است که قرار شرح زیر، سمینار برگزار شده و به پایان رسید:
سمینار علمی در درازای (2) ساعت تدویر یافت و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع گردید. پس از آن گرداننده¬ی محترم این برنامه¬ی علمی، محترم محمد آصف "نیامان" پیرامون موضوع صحبت¬های مختصری را ارایه کرده و سپس از محترم استاد عبدالحمید "افرند" استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون رجا کردند تا به جایگاه آمده پیرامون اهمیت کارهای تحقیقاتی در جوامع علمی صحبت نمایند. متعاقباً، سمینار علمی توسط عبدالله "هاتف" به حضور اشتراک کنندگان در درازای 70 دقیقه ارایه گردید.
پس از ختم شدن سمینار، به سوالات و پیشنهاداتی¬که توسط استادان عزیز مطرح شد، پاسخ¬های مناسب و قانع¬کننده ارایه گردید.
در پایان برنامه، دکتور سمیع الله "دانشیار" رییس پوهنتون سلام پیرامون موضوع صحبت کوتاهی داشتند و برنامه را نیز با دعائیه¬ی اختتام بخشیدند.
در این سمینار که حدود 38 تن از اساتید فرهیخته¬ی پوهنتون اشتراک نموده بودند، یک نقل از مقاله¬ی علمی تحت عنوان "شیوه¬ی نگارش و تنظیم مقالات علمی" همراه با یک نقل از سند "شرایط پذیرش مقالات علمی" در مجله¬ی علمی پوهنتون سلام – کندز، را به¬دست آوردند تا بر اساس رهنمود¬های آن، مقالات علمی خویش را بنویسند.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز