کانفرانس علمی (تغییر شکل ساختمان)

مجلس علمی پوهنځی شرعیات

مجلس علمی پوهنځی شرعیات مؤرخ 22 اسد 1397با حضورداشت استادان ذکور و اناث برگزار گردید
امروز دوشنبه ساعت 1:00 بعد از ظهر مجلس علمی پوهنځی شرعیات پوهنتون سلام با سرپرستی محترم استاد عبد الحی لیان و حضور پر رنگ استادان گرامی اعم از ذکور و اناث برگزار گردید و موضوعات ذیل به بحث و بررسی گرفته شد:

  • معرفی استادان جدید الشمول.
  • توزیع مضامین میان استادان.
  • کورس پالیسی ها.
  • پلان انفرادی عملیاتی استادان.
  • رهنمایی مونوگراف های دانش آموزان.
  • ارائه ی کانفرانس های علمی توسط استادان.
  • نوشتن مقالات علمی برای مجلۀ علمی توسط استادان.
  • بازنگری سالانه.
  • تقسیم استادان در دیپارتمنت ها.

موضوعات فوق با تعیین تطبیق کننده، زمان و مکان و چگونگی تطبیق هریک به تصویب رسید و برنامه با جمع بندی و دعائیه پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز