سمینار علمی (روشهای نوین تدریس) برای استادان دانشگاه سلام-کندز

سمینار علمی (روشهای نوین تدریس) برای استادان دانشگاه سلام-کندز

بشر، تا کنون در تمام عرصه های زندگی به اکتشافات و پیشرفتهایی چشم گیری دست یافته است که آثارش را میتوان در همه چیز مشاهده کرد و این آخرین قلۀ ی نیست که بشر در آن قدم گذاشته است بلکه همواره در حال رشد بوده و اکتشافات علمی و اختراعات فیزیکی همه روزه سر نخ روزنامه ها و رسانه های بزرگ جهانی است. این پیشرفتهای علمی و ساینسی را نمیتوان مال قوم خاص و یا ملت خاصی تلقی نمود همانگونه که به جغرافیای مخصوص و قارۀ خاصی بستگی ندارد، بلکه در نتیجۀ بیداری ملتها و فضای آرامی که دامنگیر آنها است به وجو خواهد آمد. یک زمانی شرق (جهان اسلام) با پیشرفتهای مادی و معنوی توانسته بود بر جهان استادی کند و اوروپایی ها داشتند در همه چیز از مسلمانان اندلس تقلید نموده در مراکز علمی قرطبه علوم تجربی و انسانی را از مسلمانان می آموختند و همان اندوخته ها نقطۀ تحول در تاریخ اوروپا شد. امروز چنانچه همه میدانیم در جهان اسلام چیزی قابل توجهی باقی نمانده است و جهان اسلام -با تمام وسعت و کثرت نفوس- بویژه کشور های فقیر و جنگزدۀ مثل افغانستان همه چیز را از دیگران گرفته تنها به مصرف مشغول اند. نه از اکتشاف علمی خبری است و نه از دست آورد مادی اثری! ابتکار و تولید در همه عرصه ها کار بهتر و نمایش حقیقت انسانیت است ولی استفاده از تجارب دیگران هم کار انسانی است و باعث رشد و انکشاف خواهد شد؛ دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی در هر سطح و مرحله ی که باشند نقطۀ عطف در ایجاد تغییر مطلوب در جوامع بشری محسوب میشوند، باید جهت ارتقای کیفیت تعلیم از تجارب کسانیکه در این راستا پیشتازتر اند؛ استفاده نمایند و خاصة معلمین و اساتید گرامی که تربیت و تعلیم نسل نو را به عهده دارند و همواره معلومات را به نسل جدید انتقال میدهند، باید بهترین روشهای تدریس را به کار برند. پوهنتون سلام فرع کندز با درک این مطلب همیشه جهت انتقال بهتر معلومات به دانشجویان و اینکه مکلفیت خویش را در قبال دین، میهن و ملت به خوبی ادا کرده باشد؛ به تدریب اساتید خویش پرداخته است و از هر برهۀ زمانی جهت افزایش توانایی های آنان استفاده میکند و اینک سمینار علمی را تحت عنوان (روشهای نوین تدریس) برای استادان گرامی برگزار نمود. این برنامه روز چهارشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر با گردانندگی محترم استاد حبیب الله قیومی –آمر دیپارتمنت قضا و څارنوالی و عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی- و تلاوت محترم مولوی عبد الحق راجی – استاد دانشگاه سلام- آغاز گردید، سپس محترم دکتور سمیع الله دانشیار –رئیس دانشگاه سلام فرع کندز- به بیان اهمیت برنامه پرداخته برگزاری چنین برنامه ها را جهت ارتقای ظرفیت استادان و رشد کیفیت دانشگاه ضروری دانست. به تعقیب آن، محترم استاد عبد الحی لیان – سر پرست دانشکدۀ شرعیات و عضو هیأت علمی دانشگاه سلام- موضوع را با تفصیل تقدیم نمودند و برنامه با دعائیه پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز