سپری شدن موفقانه امتحان کانکور خزانی سال 1398 پوهنتون  سلام شعبه کندز

سپری شدن موفقانه امتحان کانکور خزانی سال 1398 پوهنتون سلام شعبه کندز


پوهنتون سلام شعبه کندز بروز یکشنبه مورخ 1398/6/17 هجدهمین دور امتحان کانکور خزانی را در چهار پوهنحی: شرعیات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و انجنیری در مقر پوهنتون سلام شعبه کندز موفقانه برگزار کرد.
در ابتدا محمد آصف نیامان استاد و آمر کمیته ارتقای کیفیت واعتبار دهی پوهنتون سلام شعبه کندز برنامه را با دعوت قاری صاحب فتح الدین قریشی مدیر امور محصلان با تلاوت آیات از قرآن کریم، منور گردانید.
متعاقباٌ برنامه با سخنرانی دکتور سمیع الله دانشیار رئیس پوهنتون سلام شعبه کندز رسماً آغاز گردید.
وی در آغاز سخنرانی خود به هیئت اعزامی کمیته امتحانات اداره ملی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، هیئت علمی و هیئت اداری پوهنتون سلام شعبه کندز و مشمولین امتحان خوش آمدید و خیر مقدم گفته افزودند: پوهنتون سلام از جمله پوهنتون های پیشتاز در عرصه تحصیلات عالی با کیفیت ­میباشد و آماده خدمت گذاری و ارائه تحصیلات عالی با کیفیت در پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، اقتصاد و انجنیری است. نامبرده، در پایان به تمام فرهیختگان علم ودانش و مشمولین امتحان کانکور آرزوی موفقیت و کامیابی نمود.
بعدا محترم دکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز و عضو هیئت اعزامی کمیته اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در آغاز سخنرانی خود به برگزار کنندگان امتحان کانکور و مشمولین امتحان کانکور خزانی خوش آمدید گفت.
در اخیر هم برنامه با دعائیه مولوی عبیدالله نظری رئیس پوهنحی شرعیات خاتمه یافت.
بعداٌ هیئت اعزامی کمیته اداره ملی امتحانات هریک محترم دکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز و روح الله روئین معاون علمی پوهنتون کندز امتحان کانکور خزانی سال 1398 را رسماٌ آغاز کردند.
داوطلبان امتحان خویش را در فضای آرام، موفقانه سپری نمودند و در نهایت، این پروسه با اظهار کامیابی و سعادتمندی برای آنان از سوی کمیته امتحانات پوهنتون سلام شعبه کندز به پایان رسید.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز