کانفرانس (صهیونیزم و چگونگی تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین) برگزار شد

کانفرانس (صهیونیزم و چگونگی تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین) برگزار شد

کانفرانس (صهیونیزم و چگونگی تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین) برگزار شد

ساعات بعد از ظهر روز دوشنبه بخش اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام – کندز کانفرانسی را تحت عنوان (صهیونیزم و چگونگی تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین) بر گزار نمود که در آن چندین تن استادان دانشکدۀ حقوق و جمعی از دانشجویان رشتۀ اداری و سائر رشته ها حضور داشتند.
کانفرانس با گردانندگی محترم استاد اعجاز الحق احمدی –آمر دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی- و تلاوت محترم استاد حبیب الله قیومی –آمر دیپارتمنت قضا و سارنوالی- آغاز گردید، سپس محترم استاد ذبیح الله فایز – استاد پوهنتون کندز و استاد پوهنتون سلام- به جایگاه تشریف آورده پیرامون موضوع با تفصیل صحبت نمود و برنامه با دعائیه پایان یافت.


جهت استفادۀ بیشتر، لینک ذیل را کلیک نموده متن کانفرانس را دانلود نمایید.

صهیونیزم و چگونگی تاسیس دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین


location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز