مجلس مشورتی ادارۀ دانشگاه سلام فرع کندز با کارمندان خویش

مجلس مشورتی ادارۀ دانشگاه سلام فرع کندز با کارمندان خویش

الله –عزّ و جلّ- در وصف مؤمنان می گوید: {وَ أمرُهم شوری بینَهم.} [شوری:38]
یکی از ویژگی های مؤمنان این است که کارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خویش را بر اساس شوری به پیش می برند و در راستای بهبودی کارهای خویش از اهل نظر و یکدیگر نظر خواهی می کنند.

پوهنتون سلام فرع کندز از آغاز تأسیس تا امروز توسط شوری اداره شده و همواره در کارهای مهم و اساسی از اندوخته ها و تجارب استادان و کارمندان خویش استفاده می نماید؛ بناءً تمام موفقیت های علمی و اجتماعی این کانون علمی به این موضوع بر می گردد.

در خلال یک سال تحصیلی بارها مجالس علمی توسط دانشکده ها و مجالس اداری توسط دستگاه اداری پوهنتون و مجالس مشورتی با حضور تمام مدیران و کارمندان برگزار می گردد که نتایج مثبت آن ملموس و مشهود است.

حسب سابق، امروز دوشنبه 15 دلو 1397 مجلس مشورتی دانشگاه تحت ریاست هیأت اداری پوهنتون با حضورداشت تمام رؤسای دانشکده ها، مدیران عمومی، مسؤولین بخشها و همۀ کارمندان حوالی ساعت 10:00 قبل از ظهر برگزار گردید و پیرامون موضوعات متعدد –که مهمترین آنها: ارزیابی کارهای سال 1397 و چگونگی پیش برد امور در سال 1398 بود بحث و گفتگو صورت گرفت.
البته پیرامون موضوعات دیگری از قبیل چگونگی برگزاری محفل فراغت دانش آموختگان، تعیین تاریخ آغاز درسهای سال جدید، و جلب محصلان به سمستر بهاری 1398 نیز صحبت به عمل آمد.

برنامه با گردانندگی محترم استاد شمس الدین حیدری –مدیر عمومی مالی و اداری و تلاوت قاری محمد یاسین مظفری –استاد دانشگاه سلام- آغاز گردید، سپس محترم دکتر سمیع الله دانشیار –رئیس دانشگاه- با صحبت های مقدماتی خویش زمینۀ بحث و مشوره را مساعد نموده موضوعات مهم و ضروری را برای بحث و مناقشه مطرح نمودند و پس از طرح نظریات مسؤولین و کارمندان و سمع نظریات آنان جمع بندی صورت گرفت.
مجلس ساعت 11:50 قبل از ظهر با دعائیۀ محترم مولوی عبید الله نظری –مسؤول دانشکدۀ شرعیات پوهنتون سلام-کندز خاتمه یافت.
location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز