جشنواره فارغ‌التحصیلی فارغان اناث پوهنځی‌های شرعیات و حقوق وعلوم سیاسی

به روز پنجشنبه مؤرخ 24/11/1398 طی یک محفل باشکوه، پوهنتون سلام شعبه کندز، سیزدهمین دور فارغ‌التحصیلی فارغان طبقه‌ی اناث

جشنواره فارغ‌التحصیلی فارغان شرعیات، اقتصاد و انجنیری

به روز چهارشنبه مؤرخ 23/11/1398 طی یک محفل باشکوه، پوهنتون سلام شعبه کندز، دوازدهمین و سیزدهمین دور فارغ‌التحصیلی فارغان دانشجویان دانشکده‌های

جشنواره فارغ‌التحصیلی فارغان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

دی‌روز دوشنبه مورخ 21/11/1398 طی یک محفل باشکوه، پوهنتون سلام شعبه کندز، فراغت دورهای دوازدهمین و سیزدهمین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، فارغ‌التحصیلی خویش را جشن گرفت.

محکمه تمثیلی را تحت عنوان " قاچاق مقدار 5 کیلوگرام مواد مخدر دریک موترنوع کرولا "

پوهنځی شرعیات به سلسله فعالیت های علمی در بخش توسعه استعداد وبلند بردن ظرفیت محصلان دیپارت

تشریح پلان استراتژیک پوهنتون برای کادر علمی و کارمندان اداری

برنامه مذکور راس ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر با تلاوت زیبای قاری صاحب فتح الدین قریشی آغاز گردید، سپس استاد عبدالله هاتف اهمیت مدیریت استراتژیک

دکتور سمیع الله دانشیار

رئیس پوهنتون

بدون شک پیمودن راه ترقی، تعالی وپیشرفت، دستیابی به کمال انسانیت ، ساختن تمدن سالم بشری واقامه نظام الهی بدون علم ودانش ممکن ومیسر نیست. سلام تعهد دارد تانسل متخصص، متعهد ومفید را به جامعه تقدیم نماید. بعباره دیگر دانشگاه سلام منبر قله های شامخ علم ومعرفت، معهد اخلاق
location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز